Pro Nopp Golf Academy

"จะตั้งจะแบน... แกนช่วยได้"

ถ้าจะพูดถึงสิ่งสำคัญในวงสวิงผมเชื่อแน่ว่าเรื่องของแกนสวิงต้องมาเป็นอันดับต้นๆ เพราะเวลาที่เราสวิงไม้กอล์ฟเราจะต้องสวิงรอบแกนสวิงของเรานั่นเองซึ่งถ้าเรามีแกนสวิงที่ไม่ดีก็อาจจะส่งผลเสียไปถึงเรื่องอื่นๆในสวิงด้วยครับ แต่ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าจริงๆแล้ว "แกนสวิง" คืออะไร?

แกนสวิงก็คือแนวกระดูกสันหลังของเรานั่นเองครับ โดยเวลาเราเข้า set up ก่อนการตีลูกแนวของก้านไม้จะทำมุมฉากหรือ 90 องศากับแกนสวิงของเรา (คร่าวๆนะครับ) ดังนั้น แกนสวิงและระนาบสวิง (swing plane) จึงเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันเสียไม่ได้...

Swing Plane ที่ไม่ดีจะมีอยู่ 2 แบบด้วยกันคือ

1. Swing plane ตั้งชันเกินไป
2. Swing plane แบนเกินไป

โดยวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีแก้อาการ Swing plane ตั้งชันเกินไปครับ ซึ่งท่านนักกอล์ฟสามารถที่จะตรวจสอบตัวเองได้ทันทีว่าท่านมี swing plane ที่ชันไปหรือเปล่า... ด้วยการดูว่าถ้าท่านเป็นนักกอล์ฟที่ตีเหล็กสั้นได้ดี ได้แน่น impact ดีแต่เมื่อตีเหล็กยาวกลับตีไม่ดี และเมื่อตี Driver จะมีอาการลอดลูกเมื่อปักทีสูง นั่นแปลว่าท่านมี swing plane ที่ชันเกินไปครับซึ่งสามารถแก้ได้ด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้
1. ปรับท่ายืนให้กว้างกว่าเดิม - การทำแบบนี้จะช่วยให้จุดศูนย์กลางของร่างกายเราต่ำลงทำให้เราสามารถเหวี่ยงไม้รอบตัวได้ง่ายขึ้นและลดอาการยกไม้ขึ้นชันครับ
2. ยืนให้ห่างลูกมากกว่าเดิม - เมื่อเรายืนกว้างขึ้นแล้วเราจำเป็นที่จะต้องยืนให้ห่างลูกมากกว่าเดิมเพราะความห่างของมือและปลายไม้จะมากขึ้นครับ (ถ้าวัดในแนวราบ)
3. พับตัวให้น้อยลง - ถ้าเกิดว่าทำสองข้อแรกแล้วอาการนี้ยังไม่หายท่านจะต้องทำการปรับแกนสวิงในตั้งชันมากขึ้นเพื่อให้เราสามารถสวิงรอบตัวในแนวราบมากขึ้นครับ (swing plane จะทำมุม 90 องศากับแกนสวิง)
4. เอียงตัวมากขึ้น - การเอียงตัวหรือการ Tilt คือการแทงสะโพกไปทางซ้ายและเอียงศรีษะมาทางขวาซึ่งจะทำให้การ backswing สามารถเหวี่ยงไม้ไปข้างหลังได้ง่ายขึ้นครับ

Video: https://youtu.be/K3V_mq_1vZk

นพคุณ วงศ์หล่อ
2015-05-26


Certification:


ติดตามโปรนพได้ทางช่องทางอื่นๆที่

All Rights Reserved © 2015 Pronopp.com