Pro Nopp Golf Academy

"ความคิดเห็นของผู้มาเรียน โปรฟีฟ่า"

ที่ผ่านมา ได้พยามปรับสวิงอยู่หลายครั้ง เนื่องจากเห็นถึงข้อผิดพลาดในสวิง แล้วอยากจะพัฒนาทั้งในสวิงและช็อต เพื่อให้เล่นกอล์ฟได้ดีขึ้น แต่ก็พยามอยู่หลายครั้ง แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขสวิงได้ จนมีโอกาสได้มาเจอโปรนพ และโปรนพได้วิเคราะห์สวิงจากประสบการ์ณและเครื่องมือเทคโนโลยีกอล์ฟสมัยใหม่ ทำให้วิเคราะห์ได้ตรงจุด และมีแนวทางการแก้ไขที่วัดผลได้ ทำให้ตอนนี้มีสวิงที่ดีขึ้น และ มีความสุขกับการเล่นกอล์ฟมากขึ้น ขอบคุณโปรนพมากๆครับศุภวิช ห่วงวิไล (โปรฟีฟ่า)
2018-01-08


Certification:


ติดตามโปรนพได้ทางช่องทางอื่นๆที่

All Rights Reserved © 2015 Pronopp.com