Pro Nopp Golf Academy

"ความเห็นของนักเรียนที่มาเรียน"

ตั้งแต่เริ่มเรียน รู้สึกเลยว่าวงสวิง มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นมาก ทั้งเรื่องเพลนสวิง ระยะที่เพิ่มขึ้น โปรนพเข้าใจปัญหาของนักเรียนแต่ละคน อีกทั้งยังมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการช่วยวิเคราะห์วงสวิง ทำให้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด ไม่เสียเวลาครับ

คุณ นที (ช่างภาพอิสระ)
2015-11-05
Certification:


ติดตามโปรนพได้ทางช่องทางอื่นๆที่

All Rights Reserved © 2015 Pronopp.com