Pro Nopp Golf Academy

"นักเรียนกอล์ฟ 3 ประเภท ตอนที่ 3"

จากนักเรียนกอล์ฟ 2 ประเภทที่ผมได้กล่าวไปแล้ว วันนี้ผมจะมาพูดถึงนักเรียนกอล์ฟประเภทสุดท้ายซึ่งก็คือ "นักเรียนกอล์ฟเพื่อพัฒนาวงสวิง" ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่นักเรียนกอล์ฟที่เป็นประชากรกอล์ฟส่วนใหญ่ในประเทศแต่ก็มีจำนวนไม่น้อยเลยครับที่ถูกจัดอยู่ในประเภทนี้ เรามาดูกันเลยว่าเขาเหล่านี้มีลักษณะยังไงบ้าง...


ลักษณะเฉพาะ:
นักเรียนกอล์ฟประเภทนี้เป็นกลุ่มที่เล่นกอล์ฟเป็นแล้ว ส่วนใหญ่มักจะเริ่มเรียนจากโปรแต่บางส่วนก็อาจจะศึกษาเอง 
เขาเหล่านี้ชอบที่จะศึกษาสวิงทั้งจาก internet, TV, หนังสือ และสื่อต่างๆที่สามารถหาได้ นักเรียนกอล์ฟกลุ่มนี้มีความเข้าใจถึงการมีสวิงที่ถูกต้องสามารถนำไปสู่การพัฒนาการเล่นกอล์ฟอย่างยั่งยืน และเขาเหล่านี้ไขว่คว้าที่จะหาเหตุและผลสำหรับกลไกของสวิง (จะไม่ยอมเปลี่ยนสวิงเพียงเพราะเพื่อนบอกว่าดี)


ข้อดีหรือข้อได้เปรียบ:
ข้อดีของนักเรียนกอล์ฟเหล่านี้ที่ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อโปรผู้สอนเป็นอย่างมากก็คือ พวกเขาเข้าใจดีว่าการพัฒนาวงสวิงจะต้องทำไปอย่างต่อเนื่องและค่อยเป็นค่อยไป และในช่วงแรกของการเปลี่ยนสวิงผลงานอาจจะแย่ลงแต่พวกเขาก็ไม่ย่อท้อหรือล้มเลิกความตั้งใจ นักเรียนกอล์ฟเหล่านี้มีความมุ่งมั่นกว่านักกอล์ฟอีก 2 ประเภท กล่าวคือพวกเขาจะซ้อมให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะถึงการเรียนครั้งต่อไป (จริงๆแล้วนักเรียนกอล์ฟทุกประเภทก็ควรจะทำแบบนี้ครับ)


ข้อเสียหรือข้อเสียเปรียบ:
ถึงแม้ว่านักเรียนกอล์ฟเหล่านี้จะเป็นกลุ่มที่สอนได้ง่าย แต่ถ้าพวกเขาบังเอิญไปเจอกับโปรผู้สอนที่ไม่มีศักยภาพเพียงพอหรือไม่สามารถหาเหตุผลมารองรับคำถามของพวกเขาได้ อาจจะเกิดอาการต่อต้านการเรียนรู้และแน่นอนว่าคงไม่เป็นผลดีต่อการพัฒนาวงสวิงครับ


ดังนั้นถ้าท่านเป็นนักกอล์ฟกลุ่มนี้แล้วต้องการที่จะมาเรียนกอล์ฟท่านควรจะเตรียมความพร้อมดังนี้ครับ:

1. ศึกษาหาข้อมูลของโปรผู้สอนให้มากว่าสามารถที่จะช่วยพัฒนาวงสวิงของท่านตามที่ต้องการได้หรือไม่? อาจจะดูจากประวัติการสอน, วิธีการสอนรวมไปถึงผลงานของนักเรียนที่สอนประกอบการตัดสินใจด้วย

2. ก่อนที่จะลงเรียนเป็นหลักสูตรระยะยาวลองเริ่มเรียนเป็นรายชั่วโมงก่อนว่าสามารถที่จะไปด้วยกันได้ไหมทั้งสไตล์การสอนและขั้นตอนที่จะพัฒนาสวิงของท่าน ถ้าหากว่าไปด้วยกันไม่ได้จะได้ไม่เสียเวลาซึ่งกันและกันเพราะท่านจะต้องใช้ระยะเวลานานในการพัฒนาวงสวิงครับ

3. เมื่อเลือกโปรผู้สอนได้แล้ว จงมั่นใจและเชื่อมั่นในสิ่งที่โปรได้ถ่ายทอด เพราะความเชื่อมั่นในตัวผู้สอนนับเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการพัฒนาวงสวิงครับ


และนี่ก็คือ "นักเรียนกอล์ฟ 3 ประเภท" ที่ผมได้ประมวลออกมาเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่กำลังจะตัดสินใจลงเรียนกอล์ฟครับ


รบกวนช่วยกันกด Share เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับนพคุณ วงศ์หล่อ
2015-04-08


Certification:


ติดตามโปรนพได้ทางช่องทางอื่นๆที่

All Rights Reserved © 2015 Pronopp.com