Pro Nopp Golf Academy

เกี่ยวกับโปรนพ

โปรนพคุณ วงศ์หล่อ เป็น Teaching Pro และปัจจุบันเป็นหนึ่งในทีมงานรายการ Club 18 ทางช่อง Golf channel Thailand

การศึกษา

Year 2002 – 2004
Griffith university, Gold Coast Australia
- Bachelor of Business Majoring in Sport Management
- Certificate in Golf Management Practice by The Australian PGA

Year 1999 – 2001
Erindale College, Canberra Australia
-Year 12th Certificate

ประสบการณ์กอล์ฟอย่างคร่าวๆ

Year 2013 - ปัจจุบัน
Bangkok, Thailand
- Member of Thailand PGA (Tournament player)
- TV Program Co-Runner “Club 18” (Golf Channel Thailand)
- Tournament commentator on Golf Channel Thailand
- Columnist for Swings Magazine
- Teaching for undergraduate students at Ramkamhaeng University Faculty of Golf Management
- Brand Ambassador for PRGR

Year 2011 - 2013
Bangkok, Thailand
- Member of Thailand PGA (Tournament player)
- TV Program Co-Runner “Club 18” (Golf Channel Thailand)
- Columnist for Swings Magazine
- Teaching Professional at All star Driving Range
- Brand Ambassador for PRGR

Year 2007 - 2011
Bangkok, Thailand
- Member of Thailand PGA (Tournament Player)
- Member of TPC Tour
- TV Program Co-Runner “Tee-off 2009” (True sport 4)
- Columnist for Swings Magazine
- Teaching Professional at 247 yards Driving Range
- Brand ambassador for PRGR

Year 2005 - 2007
Bangkok, Thailand
- Member of Thailand PGA (Tournament Player)
- Member of TPC Tour
- Member of Malaysian PGA 2007
- TV Program Co-Runner “Tee-off 2007” (True sport 4)
- Columnist for Golf’s Lover Magazine
- Team member of Chang Dream Weaver Golf Team 2005
- Teaching Professional at Jan’s Ladprao Driving Range

Year 2004 - 2005 Bournemouth, United Kingdom
- Team member of Queens park Golf Club Team 2005
- Play in many amateur tournaments around the UK

Year 2002 - 2004
Gold Coast, Australia
- Gold Medal (Team) in University games 2002
Year 1999 - 2001 Canberra, Australia
- Team member of ACT school Team year 2000 & 2001 to complete in Inter-state school Competition
- Team member of Murumbiggee golf club Junior Scratch team

หลักการสอน

ไม่มีวงสวิงกอล์ฟวงไหนในโลกนี้ที่มีความเหมือนกัน 100% นั่นเป็นเพราะทุกคนมีลักษณะเฉพาะของตนเอง จากประสบการณ์การสอนกอล์ฟมากกว่า 12 ปี ผมได้เรียนรู้ว่านักเรียนกอล์ฟแต่ละคนมีวงสวิงที่แตกต่างกันเนื่องจากความแตกต่างทั้งทางด้านกายภาพ, เพศ, อายุและทักษะกีฬา ผมจะไม่สอนให้นักเรียนเลียนแบบวงสวิงของโปรระดับโลก แต่ผมจะให้นักเรียนทุกคนนำจุดเด่นของตนเองมาพัฒนาโดยใช้ข้อดีของวงสวิงของโปรระดับโลกมาเป็นต้นแบบในการเรียนรู้เพื่อหนทางสู่การสร้างวงสวิงของตนเอง…

เนื่องจากกีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่ประกอบไปด้วย 7 ส่วนสำคัญซึ่งก็คือ
1. Power game (เทคนิคการสวิง)
2. Short game (ลูกสั้นรอบกรีนทั้ง ชิพ, พิช, ระเบิดทราย)
3. Putting (การพัตต์)
4. Course management (การบริหารจัดการการเล่นในสนาม)
5. Mental game (จิตใจ)
6. Physical (ความแข็งแรงของร่างกาย)
7. Equipment (อุปกรณ์)

หลักการสอนของผมเองจะครอบคลุมทั้ง 7 ส่วนโดยนำเทคโนโลยีเครื่อง FlightScope X2 มาใช้ในการเรียนการสอนพร้อมทั้งโปรแกรมวิเคราะห์วงสวิง V1 Golf และ Swing Catalyst ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ทำให้มั่นในได้ว่านักเรียนทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างละเอียดและทำให้ข้อผิดพลาดในวงสวิงนั้นถูกแก้ไขอย่างตรงจุด, รวดเร็วและนำมาซึ่งสกอร์ที่ลดลงครับ

การสอนของผมจะเป็นการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีและความรู้สึกเนื่องจากกอล์ฟคือกีฬาที่ประกอบไปด้วยศาสตร์และศิลป์ ไม่สามารถเน้นแค่ด้านใดด้านหนึ่งได้ อีกทั้งผมยังเชื่อว่านักกอล์ฟแต่ละคนมีวิธีการรับรู้และเรียนรู้ที่ต่างกัน บางคนสามารถเรียนรู้ได้ดีจากการมองเห็น บางคนสามารถเรียนรู้ได้ดีจากการฟังและบางคนสามารถเรียนรู้ได้ดีจากการลงมือทำ ดังนั้นทุกชั่วโมงการสอนผมจะเริ่มที่การวิเคราะห์วงสวิงเบื้องต้นเพื่อให้นักกอล์ฟได้มองเห็นจุดที่ต้องพัฒนาจากนั้นจะให้ลองทำแบบฝึกเพื่อสร้างความรู้สึกของสวิงที่ถูกต้อง…

นักเรียนแต่ละคนเมื่อมาเรียนกอล์ฟมีความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้นหน้าที่ของผมคือสนองความต้องการและทำให้นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกอล์ฟได้อย่างถูกต้องและมีความสุขกับกีฬานี้ครับ…

Golf certifications:

- TPI certified Golf Level 2
- Kvest Certified Level 2
- Swing Catalyst level 1
- GEA certificate of attendance
Certification:


ติดตามโปรนพได้ทางช่องทางอื่นๆที่

All Rights Reserved © 2015 Pronopp.com